• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

4.1. Рекреаційне районування територій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

Рекреаційне районування території здійснюється на основі оцінки придатності території для різних видів рекреаційної діяль­ності. Серед них можна виділити чотири основні види, які, в свою чергу, поділяються на підвиди, а саме:

— санаторно - курортний (кліматолікування, бальнеологія, грязелікування);

— оздоровчий (купально-пляжний і прогулянковий);

— спортивний (туристичний, мисливський, гірськолижний, альпійський, водний тощо);

— пізнавальний.

Основними критеріями, які визначають придатність те­риторії для санаторно-курортного лікування, є наявність ро­довищ лікувальних мінеральних вод, грязей, озокериту, спри­ятливі кліматичні умови, екологічно чисте природне середо­вище.

Варто відзначити, чим більші запаси лікувальних ресурсів, вища їх лікувальна ефективність, тим вищу цінність мають рек­реаційні території. Як правило такі території невеликі за площею, обмежуються границями населеного пункту, в яких розташовані бальнеологічні ресурси.

У Карпатському регіоні виділяється декілька зон санатор­ного лікування, які розташовані як на рівнинній, так і в передгірській і гірській територіях. Основними з них є:

— на Львівщині - Трускавецько-Східницька, Моршинська, Немирівська, Великолюбінська, Шклівська;

— на Закарпатті  -  Свалявська,  Шаянська,  Поляно-Квасівська;

—  в    Івано-Франківській    області    -    Яремчанська, Косівська, Черченська.

Останніми роками відкриті великі і цінні родовища ліку­вальних мінеральних вод у багатьох місцевостях Карпатського регіону, що дає право говорити про перспективні зони санаторно-курортного лікування.

До них слід віднести Верхньосиневиднинську, Корчинську та Грозівську на Львівщині; Ужгородську, Великобіганську на За­карпатті; Мізунську, Буркутську на Івано-Франківщині.

У регіоні можна виділити ряд оздоровчих зон, які мають за­гальнодержавне значення. В першу чергу це приміські зони на­вколо обласних центрів та деяких великих міст. До оздоровчих зон відносяться Сколівська, Верхньодністровська, Розтоцька, Косівська, Верховинська, Ворохтянська, Рахівська, Великоберезнянська, Путильська, Турківська, Самбіршина. Можна виділити також зону, яка починається від Журавно і простягається до Новодністровська, що проходить через декілька областей. Основною спеціалізацією цієї зони можуть бути водні види спорту та відпо­чинку. При доброму розвитку та належній увазі до сфери послуг ця зона може бути міжнародною.

Спортивний вид рекреаційної діяльності в Карпатському регіоні має значні можливості для свого розвитку. В першу чергу це стосується гірськолижного, туристичного, мисливського, спелеологічного підвидів.

У регіоні виділяється декілька зон гірськолижного спорту, значення яких з часом зростатиме, так як Карпати - єдиний регіон України, який має всі можливості для його розвитку. До основних зон гірськолижного спорту можна віднести:

—  Славську і Розлуцьку у Львівській області;

— Воловецьку, Рахівську, Ясінянську у Закарпатській об­ласті;

— Ворохтянську в Івано-Франківській області.

 Перспективними зонами можуть бути Підбужська, Підгородецька, Турківська, Бориславська гірські зони.

Варто відзначити, що Карпатський регіон має найбагатші мисливські угіддя на Україні. Практично спортивне полювання можливе на всій території Карпат. Але можна виділити декілька зон, де концентрація мисливських угідь найбільша. Це в першу чергу державні лісомисливські господарства, яких в Карпатах є чотири, а саме:

—  "Майдан"у Львівській області;

—  "Осмолода"у Закарпатській області;

—  "Карпати"у Закарпатській області;

—  "Буковинське"у Чернівецькій області.

Якщо створити відповідні умови сервісу, дані території мо­жуть стати популярними на міжнародному рівні, а це приваб­ливість іноземного туриста з надходженням у регіон іноземної ва­люти.

Як відомо, у Чернівецькій області є багато великих карсто­вих печер, серед них одна з найбільших у світі - "Попелюшка" біля с Подвірне. Тому тут можна виділити окрему зону для ор­ганізації спелеоспорту та спелеотуризму.

Карпатські ріки мають відповідні умови для організації вод­них видів спорту, в першу чергу сплав на каяках і каное. Це ріки Черемош, Прут, Латориця , Ріка, Теребля, Уж, Стрий, Дністер. Для організації альпінізму придатні деякі вершини Чорногори (Шпиці, Ребра, південні схили Говерли та Петроса), окремі скелі в Івано-Франківській, Закарпатській областях, та скелі с.Урич. Дані території можуть використовуватися для тренувань спортс­менів.

Для розвитку пізнавального виду рекреаційної діяльності Карпатський регіон має одні з найкращих можливостей. Тут роз­ташовані старовинні міста, в яких зосереджена культурна спад­щина європейського рівня: Львів, Дрогобич, Жовква, Чернівці, Ужгород, Галич, Мукачеве та інші міста. Слід відзначити про за­лишки великих замків, палаців, монастирі різних епох, у цьому прекрасному краю народилися і жили представники науки, куль­тури і політики багатьох народів.

Серед знаменитостей - II.Сагайдачного - с.Кульчиці на Самбірщіні; І.Франка - с.Нагуєвичі, Дрогобичина; С.Бандера - с Угрин, Стрийщина і багато інших, які увійшли в історію України.

Слід зазначити, що рекреаційна індустрія у Карпатському регіоні може поширюватися на окремі міста чи селища, які мо­жуть входити як у загальнодержавну мережу рекреаційної індустрії, так і в міжнародні. Такими оздоровчими центрами в Карпатському регіоні можуть бути міста і селища Сколе, Славське, Яремча, Східниця, Підгородці. Такі центри займатимуться, окрім   рекреаційної,   ще   й   постклінічною   реабілітаційною

Рекреаційне районування території здійснюється на основі оцінки придатності території для різних видів рекреаційної діяль­ності. Серед них можна виділити чотири основні види, які, в свою чергу, поділяються на підвиди, а саме:

— санаторно - курортний (кліматолікування, бальнеологія, грязелікування);

— оздоровчий (купально-пляжний і прогулянковий);

— спортивний (туристичний, мисливський, гірськолижний, альпійський, водний тощо);

— пізнавальний.

Основними критеріями, які визначають придатність те­риторії для санаторно-курортного лікування, є наявність ро­довищ лікувальних мінеральних вод, грязей, озокериту, спри­ятливі кліматичні умови, екологічно чисте природне середо­вище.

Варто відзначити, чим більші запаси лікувальних ресурсів, вища їх лікувальна ефективність, тим вищу цінність мають рек­реаційні території. Як правило такі території невеликі за площею, обмежуються границями населеного пункту, в яких розташовані бальнеологічні ресурси.

У Карпатському регіоні виділяється декілька зон санатор­ного лікування, які розташовані як на рівнинній, так і в передгірській і гірській територіях. Основними з них є:

— на Львівщині - Трускавецько-Східницька, Моршинська, Немирівська, Великолюбінська, Шклівська;

— на Закарпатті  -  Свалявська,  Шаянська,  Поляно-Квасівська;

—  в    Івано-Франківській    області    -    Яремчанська, Косівська, Черченська.

Останніми роками відкриті великі і цінні родовища ліку­вальних мінеральних вод у багатьох місцевостях Карпатського регіону, що дає право говорити про перспективні зони санаторно-курортного лікування.

До них слід віднести Верхньосиневиднинську, Корчинську та Грозівську на Львівщині; Ужгородську, Великобіганську на За­карпатті; Мізунську, Буркутську на Івано-Франківщині.

У регіоні можна виділити ряд оздоровчих зон, які мають за­гальнодержавне значення. В першу чергу це приміські зони на­вколо обласних центрів та деяких великих міст. До оздоровчих зон відносяться Сколівська, Верхньодністровська, Розтоцька, Косівська, Верховинська, Ворохтянська, Рахівська, Великоберезнянська, Путильська, Турківська, Самбіршина. Можна виділити також зону, яка починається від Журавно і простягається до Новодністровська, що проходить через декілька областей. Основною спеціалізацією цієї зони можуть бути водні види спорту та відпо­чинку. При доброму розвитку та належній увазі до сфери послуг ця зона може бути міжнародною.

Спортивний вид рекреаційної діяльності в Карпатському регіоні має значні можливості для свого розвитку. В першу чергу це стосується гірськолижного, туристичного, мисливського, спелеологічного підвидів.

У регіоні виділяється декілька зон гірськолижного спорту, значення яких з часом зростатиме, так як Карпати - єдиний регіон України, який має всі можливості для його розвитку. До основних зон гірськолижного спорту можна віднести:

—  Славську і Розлуцьку у Львівській області;

— Воловецьку, Рахівську, Ясінянську у Закарпатській об­ласті;

— Ворохтянську в Івано-Франківській області.

 Перспективними зонами можуть бути Підбужська, Підгородецька, Турківська, Бориславська гірські зони.

Варто відзначити, що Карпатський регіон має найбагатші мисливські угіддя на Україні. Практично спортивне полювання можливе на всій території Карпат. Але можна виділити декілька зон, де концентрація мисливських угідь найбільша. Це в першу чергу державні лісомисливські господарства, яких в Карпатах є чотири, а саме:

—  "Майдан"у Львівській області;

—  "Осмолода"у Закарпатській області;

—  "Карпати"у Закарпатській області;

—  "Буковинське"у Чернівецькій області.

Якщо створити відповідні умови сервісу, дані території мо­жуть стати популярними на міжнародному рівні, а це приваб­ливість іноземного туриста з надходженням у регіон іноземної ва­люти.

Як відомо, у Чернівецькій області є багато великих карсто­вих печер, серед них одна з найбільших у світі - "Попелюшка" біля с Подвірне. Тому тут можна виділити окрему зону для ор­ганізації спелеоспорту та спелеотуризму.

Карпатські ріки мають відповідні умови для організації вод­них видів спорту, в першу чергу сплав на каяках і каное. Це ріки Черемош, Прут, Латориця , Ріка, Теребля, Уж, Стрий, Дністер. Для організації альпінізму придатні деякі вершини Чорногори (Шпиці, Ребра, південні схили Говерли та Петроса), окремі скелі в Івано-Франківській, Закарпатській областях, та скелі с.Урич. Дані території можуть використовуватися для тренувань спортс­менів.

Для розвитку пізнавального виду рекреаційної діяльності Карпатський регіон має одні з найкращих можливостей. Тут роз­ташовані старовинні міста, в яких зосереджена культурна спад­щина європейського рівня: Львів, Дрогобич, Жовква, Чернівці, Ужгород, Галич, Мукачеве та інші міста. Слід відзначити про за­лишки великих замків, палаців, монастирі різних епох, у цьому прекрасному краю народилися і жили представники науки, куль­тури і політики багатьох народів.

Серед знаменитостей - II.Сагайдачного - с.Кульчиці на Самбірщіні; І.Франка - с.Нагуєвичі, Дрогобичина; С.Бандера - с Угрин, Стрийщина і багато інших, які увійшли в історію України.

Слід зазначити, що рекреаційна індустрія у Карпатському регіоні може поширюватися на окремі міста чи селища, які мо­жуть входити як у загальнодержавну мережу рекреаційної індустрії, так і в міжнародні. Такими оздоровчими центрами в Карпатському регіоні можуть бути міста і селища Сколе, Славське, Яремча, Східниця, Підгородці. Такі центри займатимуться, окрім   рекреаційної,   ще   й   постклінічною   реабілітаційною