• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Передмова............................................................................8

Вступ.................................................................................10

Глава 1. Основи готельної справи.........................................12

Історія готельної справи. Історія найдавніших готелів .... 13

Від середніх віків до XIX століття.....................................17

Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ століттях................21

Сучасні міжнародні готельні ланцюги..............................29

Типи сучасних готелів.......................................................31

Основи гостинності...........................................................51

Питання та завдання для самоперевірки..........................55

Глава 2. Організаційна структура управління готелем............56

Побудова організаційної структури готелю......................57

Типи організаційних структур готелів..............................58

Система менеджменту готелю..........................................60

Функції окремих підрозділів готелю.................................62

Питання та завдання для самоперевірки..........................71

Глава 3. Управління обслуговуванням гостей у готелі.............72

Поняття обслуговування у готелі....................................73

Правила поведінки персоналу готелів..............................73

Процес обслуговування гостей у готелі. Функції та обов'язки службовців і працівників готелю щодо надання послуг гостям.....................................................................75

Види послуг, що надаються в готелях. Додаткові послуги 82

Організація побутового обслуговування..........................83

Організація прибиральних робіт.......................................85

Підготовка покоївки до роботи.

Нормативи проведення прибиральних заходів................89

Роботи, пов'язані з оборотом постільної білизни............90

Санітарно-гігієнічні засоби..............................................92

Питання та завдання для самоперевірки..........................93

Глава 4. Служба бронювання і розміщення у готелі................94

Процес обслуговування гостей у готелі............................95

Функції служби прийому і розміщення............................95

Технологія бронювання місць і номерів у готелі..............96

Порядок реєстрації і розміщення гостей........................ 101

Особливості реєстрації туристських груп....................... 104

Види розрахунків із проживаючими............................... 105

Видача ключів................................................................ 106

Контроль за ключами...................................................... 107

Електронні замикаючі системи...................................... 108

Обслуговування............................................................... 109

Охорона грошових коштів.............................................. 109

Виписка з номера готелю й оплата рахунку.................... 109

Процедури від'їзду. Методи оплати рахунку.................. 111

Нічний аудит................................................................... 112

Питання та завдання для самоперевірки........................ 119

Глава 5. Сучасні принципи оформлення інтер'єру

та екстер'єру готелів..........................................................120

Будівництво та архітектура сучасних готелів.................. 121

Основні блоки приміщень готелів.................................. 127

Блок групи приміщень громадського харчування.......... 130

Блок групи приміщень адміністрації.............................. 131

Блок приміщень культурно-масового обслуговування ..132

Блок підсобних і господарських приміщень.................. 132

Інтер'єр і озеленення готелів.......................................... 133

Меблі в інтер'єрі.............................................................. 135

Декоративні і меблеві тканини....................................... 139

Колір в інтер'єрі готелів.................................................. 141

Прийоми кольорового вирішення.................................. 146

Освітлення в інтер'єрі..................................................... 150

Озеленення готелів......................................................... 154

Питання та завдання для самоперевірки........................ 155

Глава 6. Інженерно-технічна служба готелю.......................156

Водопостачання і теплопостачання................................ 157

Каналізація...................................................................... 158

Санітарно-технічне обладнання..................................... 158

Центральне опалення..................................................... 158

Системи вентиляції та кондиціонування повітря.......... 159

Освітлення....................................................................... 160

Транспортні системи в готелі.......................................... 160

Слабкострумові установки.............................................. 161

Телефонний зв'язок........................................................ 161

Внутрішній оперативний зв'язок.................................... 162

Радіотрансляційна і телевізійна мережа......................... 162

Система безпеки в готелі................................................. 163

Функції та структура інженерно-технічної служби........ 164

Питання та завдання для самоперевірки........................ 168

Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем.. 169

Вступ до інформаційних технологій в готелі.................. 170

Автоматизація управління діяльністю готелю................ 170

Інформаційний центр у готелі........................................ 180

Інформаційні потоки в системі управління готелем...... 183

Переваги впровадження в діяльність готелю систем

автоматизації управлінської діяльності.......................... 188

Сучасні системи Інтернет-бронювання......................... 189

Питання та завдання для самоперевірки........................ 191

Глава 8. Управління безпекою готелю.................................192

Технологія забезпечення безпеки готелю.......................193

Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки .... 194

Комплекс технічних засобів безпеку........................ 199

Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки

в готелях...........................................................................210

Економічна безпека готелю............................................220

Питання та завдання для самоперевірки........................231

Глава 9.............................................................................232

Фінансовий менеджмент готелю....................................232

Вступ у фінансовий менеджмент готелю........................233

Основи фінансового менеджменту готелю.....................235

Фінансова політика готелю

та її найважливіші інструменти.......................................239

Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю

готелю..............................................................................240

Витрати готелів та їхні види............................................255

Питання та завдання для самоперевірки........................258

Глава 10. Управління персоналом готелю............................259

Вступ в управління персоналом......................................260

Функції управління персоналом готелю........................262

Принципи і структура управління персоналом..............263

Технологія управління....................................................265

Маркетинг персоналу.....................................................266

Роль кадрового планування в готелі...............................266

Організаційна структура служби управління персоналом

готелю..............................................................................268

Функції кадрової служби................................................269

Управління кар'єрою персоналу.....................................272

Оцінка і стимулювання праці персоналу........................274

Роль керівника в управлінні персоналом.......................275

Визначення потреби в персоналі....................................275

Проблема плинності кадрів у готелі...............................277

Методи визначення потреби в персоналі.......................277

Пошук і добір персоналу.................................................279

Джерела наймання персоналу........................................280

Нормативно-методичне забезпечення служби управління

персоналом......................................................................282

Правове забезпечення.....................................................284

Сучасна концепція кадрових служб................................285

Тренінги персоналу.

Функції навчально-тренінгового центру........................287

Питання та завдання для самоперевірки........................291

Глава 11. Готельний маркетинг..........................................292

Сутність сучасного маркетингу

і його соціально-економічне значення...........................293

Готельна послуга, її специфіка і складові елементи.......294

Маркетинг готельних послуг..........................................295

Управління маркетинговою діяльністю готелю

як системою.....................................................................296

Служби маркетингу і продажів готелю...........................298

Організація і проведення маркетингових досліджень.... 301

Сегментація ринку готельних послуг.............................305

Формування пакета готельних послуг............................307

Нові готельні послуги, особливості

їхнього впровадження на ринок.....................................309

Позиціювання готельних послуг....................................310

Реклама і пропаганда в готельному бізнесі.....................311

Планування рекламної кампанії.....................................313

Паблікрілейшнз(РК)уготелі........................................314

Франчайзинг у системі готельного бізнесу.....................323

Питання та завдання для самоперевірки........................325

Глава 12. Управління і проектування якості надання готельних послуг..........................................................................326

Проблема якості..............................................................327

Поняття якості послуг.....................................................327

Якість як економічна категорія.......................................332

Менеджмент якості готельних послуг............................332

Теорія і практика управління якістю готельних послуг . 336

Основні аспекти проектування і контролю якості послуг 346

Питання та завдання для самоперевірки........................354

Глава 13. Управління товарно-матеріальними ресурсами готелю 355

Товарно-матеріальні ресурси готелю.............................356

Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів .. 358

Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика

їхнього нормування.........................................................361

Методика нормування запасів матеріальних ресурсів ... 363

Метод техніко-економічних розрахунків.......................364

Економіко-математичний метод....................................366

Шляхи економії і раціонального використання

матеріальних ресурсів у готельному господарстві..........371

Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними

ресурсами готелів ...................................374

Питання та завдання для самоперевірки........................383

Терміни і визначення, що використовються в готельній сфері . 385

 Список використаної та рекомендованої літератури.............398

Передмова............................................................................8

Вступ.................................................................................10

Глава 1. Основи готельної справи.........................................12

Історія готельної справи. Історія найдавніших готелів .... 13

Від середніх віків до XIX століття.....................................17

Розвиток готельної справи в ХІХ-ХХ століттях................21

Сучасні міжнародні готельні ланцюги..............................29

Типи сучасних готелів.......................................................31

Основи гостинності...........................................................51

Питання та завдання для самоперевірки..........................55

Глава 2. Організаційна структура управління готелем............56

Побудова організаційної структури готелю......................57

Типи організаційних структур готелів..............................58

Система менеджменту готелю..........................................60

Функції окремих підрозділів готелю.................................62

Питання та завдання для самоперевірки..........................71

Глава 3. Управління обслуговуванням гостей у готелі.............72

Поняття обслуговування у готелі....................................73

Правила поведінки персоналу готелів..............................73

Процес обслуговування гостей у готелі. Функції та обов'язки службовців і працівників готелю щодо надання послуг гостям.....................................................................75

Види послуг, що надаються в готелях. Додаткові послуги 82

Організація побутового обслуговування..........................83

Організація прибиральних робіт.......................................85

Підготовка покоївки до роботи.

Нормативи проведення прибиральних заходів................89

Роботи, пов'язані з оборотом постільної білизни............90

Санітарно-гігієнічні засоби..............................................92

Питання та завдання для самоперевірки..........................93

Глава 4. Служба бронювання і розміщення у готелі................94

Процес обслуговування гостей у готелі............................95

Функції служби прийому і розміщення............................95

Технологія бронювання місць і номерів у готелі..............96

Порядок реєстрації і розміщення гостей........................ 101

Особливості реєстрації туристських груп....................... 104

Види розрахунків із проживаючими............................... 105

Видача ключів................................................................ 106

Контроль за ключами...................................................... 107

Електронні замикаючі системи...................................... 108

Обслуговування............................................................... 109

Охорона грошових коштів.............................................. 109

Виписка з номера готелю й оплата рахунку.................... 109

Процедури від'їзду. Методи оплати рахунку.................. 111

Нічний аудит................................................................... 112

Питання та завдання для самоперевірки........................ 119

Глава 5. Сучасні принципи оформлення інтер'єру

та екстер'єру готелів..........................................................120

Будівництво та архітектура сучасних готелів.................. 121

Основні блоки приміщень готелів.................................. 127

Блок групи приміщень громадського харчування.......... 130

Блок групи приміщень адміністрації.............................. 131

Блок приміщень культурно-масового обслуговування ..132

Блок підсобних і господарських приміщень.................. 132

Інтер'єр і озеленення готелів.......................................... 133

Меблі в інтер'єрі.............................................................. 135

Декоративні і меблеві тканини....................................... 139

Колір в інтер'єрі готелів.................................................. 141

Прийоми кольорового вирішення.................................. 146

Освітлення в інтер'єрі..................................................... 150

Озеленення готелів......................................................... 154

Питання та завдання для самоперевірки........................ 155

Глава 6. Інженерно-технічна служба готелю.......................156

Водопостачання і теплопостачання................................ 157

Каналізація...................................................................... 158

Санітарно-технічне обладнання..................................... 158

Центральне опалення..................................................... 158

Системи вентиляції та кондиціонування повітря.......... 159

Освітлення....................................................................... 160

Транспортні системи в готелі.......................................... 160

Слабкострумові установки.............................................. 161

Телефонний зв'язок........................................................ 161

Внутрішній оперативний зв'язок.................................... 162

Радіотрансляційна і телевізійна мережа......................... 162

Система безпеки в готелі................................................. 163

Функції та структура інженерно-технічної служби........ 164

Питання та завдання для самоперевірки........................ 168

Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем.. 169

Вступ до інформаційних технологій в готелі.................. 170

Автоматизація управління діяльністю готелю................ 170

Інформаційний центр у готелі........................................ 180

Інформаційні потоки в системі управління готелем...... 183

Переваги впровадження в діяльність готелю систем

автоматизації управлінської діяльності.......................... 188

Сучасні системи Інтернет-бронювання......................... 189

Питання та завдання для самоперевірки........................ 191

Глава 8. Управління безпекою готелю.................................192

Технологія забезпечення безпеки готелю.......................193

Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки .... 194

Комплекс технічних засобів безпеку........................ 199

Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки

в готелях...........................................................................210

Економічна безпека готелю............................................220

Питання та завдання для самоперевірки........................231

Глава 9.............................................................................232

Фінансовий менеджмент готелю....................................232

Вступ у фінансовий менеджмент готелю........................233

Основи фінансового менеджменту готелю.....................235

Фінансова політика готелю

та її найважливіші інструменти.......................................239

Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю

готелю..............................................................................240

Витрати готелів та їхні види............................................255

Питання та завдання для самоперевірки........................258

Глава 10. Управління персоналом готелю............................259

Вступ в управління персоналом......................................260

Функції управління персоналом готелю........................262

Принципи і структура управління персоналом..............263

Технологія управління....................................................265

Маркетинг персоналу.....................................................266

Роль кадрового планування в готелі...............................266

Організаційна структура служби управління персоналом

готелю..............................................................................268

Функції кадрової служби................................................269

Управління кар'єрою персоналу.....................................272

Оцінка і стимулювання праці персоналу........................274

Роль керівника в управлінні персоналом.......................275

Визначення потреби в персоналі....................................275

Проблема плинності кадрів у готелі...............................277

Методи визначення потреби в персоналі.......................277

Пошук і добір персоналу.................................................279

Джерела наймання персоналу........................................280

Нормативно-методичне забезпечення служби управління

персоналом......................................................................282

Правове забезпечення.....................................................284

Сучасна концепція кадрових служб................................285

Тренінги персоналу.

Функції навчально-тренінгового центру........................287

Питання та завдання для самоперевірки........................291

Глава 11. Готельний маркетинг..........................................292

Сутність сучасного маркетингу

і його соціально-економічне значення...........................293

Готельна послуга, її специфіка і складові елементи.......294

Маркетинг готельних послуг..........................................295

Управління маркетинговою діяльністю готелю

як системою.....................................................................296

Служби маркетингу і продажів готелю...........................298

Організація і проведення маркетингових досліджень.... 301

Сегментація ринку готельних послуг.............................305

Формування пакета готельних послуг............................307

Нові готельні послуги, особливості

їхнього впровадження на ринок.....................................309

Позиціювання готельних послуг....................................310

Реклама і пропаганда в готельному бізнесі.....................311

Планування рекламної кампанії.....................................313

Паблікрілейшнз(РК)уготелі........................................314

Франчайзинг у системі готельного бізнесу.....................323

Питання та завдання для самоперевірки........................325

Глава 12. Управління і проектування якості надання готельних послуг..........................................................................326

Проблема якості..............................................................327

Поняття якості послуг.....................................................327

Якість як економічна категорія.......................................332

Менеджмент якості готельних послуг............................332

Теорія і практика управління якістю готельних послуг . 336

Основні аспекти проектування і контролю якості послуг 346

Питання та завдання для самоперевірки........................354

Глава 13. Управління товарно-матеріальними ресурсами готелю 355

Товарно-матеріальні ресурси готелю.............................356

Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів .. 358

Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика

їхнього нормування.........................................................361

Методика нормування запасів матеріальних ресурсів ... 363

Метод техніко-економічних розрахунків.......................364

Економіко-математичний метод....................................366

Шляхи економії і раціонального використання

матеріальних ресурсів у готельному господарстві..........371

Шляхи підвищення ефективності управління товарно-матеріальними

ресурсами готелів ...................................374

Питання та завдання для самоперевірки........................383

Терміни і визначення, що використовються в готельній сфері . 385

 Список використаної та рекомендованої літератури.............398