• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Сучасні технології управління

діяльністю колективів

Технологія управління діяльністю колективів є досить широким поняттям, яке включає: кадрове планування, підбір, підготовку й розстановку кадрів, розробку системи заробітної плати та пільг, профорієнтацію та адаптацію, оцінку діяльності всіх груп пра­цівників, підготовку резерву та управління розвитком колективу.

Основною метою управління діяльністю колективів є поєднан­ня ефективного навчання працівників, підвищення їх кваліфіка­ційного рівня та трудової мотивації для розвитку здібностей і ефек­тивного вирішення завдань, які визначаються вимогами ринку.

Якість управління діяльністю колективів залежить насамперед від ретельного підбору адміністративного апарату. Управлінська робота відноситься до такої сфери людської діяльності, що потре­бує від працівника специфічних особистих якостей, які засвідчують професійну придатність щодо такої роботи. Під професійною при­датністю розуміється відповідність кандидата на заміщення керівної посади з точки зору вимог, встановлених для даної посади.

Професійний відбір керівних кадрів являє собою сукупність за­ходів по встановленню придатності кандидата до виконання відповідних управлінських обов'язків. Успішна діяльність керівни­ка залежить від його психологічної установки (мотиви вступу на посаду, темперамент, здібності, талант організатора, комуніка­бельність) та від того, як він виявляє себе як особистість, як виконує управлінські функції. Тому, не випадково, проблема здібностей людини до певного виду управлінської діяльності займає особливе місце в спеціальних психологічних дослідженнях.

Сучасні технології управління

діяльністю колективів

Технологія управління діяльністю колективів є досить широким поняттям, яке включає: кадрове планування, підбір, підготовку й розстановку кадрів, розробку системи заробітної плати та пільг, профорієнтацію та адаптацію, оцінку діяльності всіх груп пра­цівників, підготовку резерву та управління розвитком колективу.

Основною метою управління діяльністю колективів є поєднан­ня ефективного навчання працівників, підвищення їх кваліфіка­ційного рівня та трудової мотивації для розвитку здібностей і ефек­тивного вирішення завдань, які визначаються вимогами ринку.

Якість управління діяльністю колективів залежить насамперед від ретельного підбору адміністративного апарату. Управлінська робота відноситься до такої сфери людської діяльності, що потре­бує від працівника специфічних особистих якостей, які засвідчують професійну придатність щодо такої роботи. Під професійною при­датністю розуміється відповідність кандидата на заміщення керівної посади з точки зору вимог, встановлених для даної посади.

Професійний відбір керівних кадрів являє собою сукупність за­ходів по встановленню придатності кандидата до виконання відповідних управлінських обов'язків. Успішна діяльність керівни­ка залежить від його психологічної установки (мотиви вступу на посаду, темперамент, здібності, талант організатора, комуніка­бельність) та від того, як він виявляє себе як особистість, як виконує управлінські функції. Тому, не випадково, проблема здібностей людини до певного виду управлінської діяльності займає особливе місце в спеціальних психологічних дослідженнях.