• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Готельно-ресторанний бізнес на думку науковців, економістів і спостерігачів усього світу — це сфера людської діяльності, яка при­речена на бурхливий розвиток у найближчі роки. Для створення нових і реконструювання старих підприємств галузі потрібні фахівці, озброєні новітніми досягненнями науки, такі, що вміло уп­равляють великими колективами працівників, приймають ефек­тивні, виважені професійні рішення, планують діяльність і реалізо­вують ідеї по-новому, адекватно реагують на негативні тенденції та явища макрооточення.

Пропонований навчальний посібник, підготовлений з ураху­ванням наукових досягнень сучасного менеджменту, стане у ве­ликій пригоді не лише для студентів що опановують спеціальні фа­хові дисципліни, пишуть курсові та дипломні роботи, але й для фахівців нині діючих підприємств готельно-ресторанного бізнесу різних форм власності, тому що в ньому розглянуті найпроблема-тичніші питання галузевої діяльності, а саме: планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту й можливостей ринку, прогнозування прибутку й рентабельності, аналіз факторів безпосереднього й внутрішнього середовищ, виз­начення конкурентних позицій підприємств, сіткове управління і планування тощо.

Розкриття основних теоретичних положень менеджменту у поєднанні зі специфікою практичної діяльності, що має місце у даному посібнику, на думку викладачів вищої школи, найкраще сприймається й засвоюється студентами, слухачами курсів підви­щення кваліфікації та фахівцями, небайдужими до впровадження передових наукових ідей у практику управління.

Беручи до уваги, що нині політична воля керівників держави спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу, пропонований посібник надасть чималої допо­моги тим, хто прагне до створення й розвитку приватних підпри­ємств у сфері гостинності.

Готельно-ресторанний бізнес на думку науковців, економістів і спостерігачів усього світу — це сфера людської діяльності, яка при­речена на бурхливий розвиток у найближчі роки. Для створення нових і реконструювання старих підприємств галузі потрібні фахівці, озброєні новітніми досягненнями науки, такі, що вміло уп­равляють великими колективами працівників, приймають ефек­тивні, виважені професійні рішення, планують діяльність і реалізо­вують ідеї по-новому, адекватно реагують на негативні тенденції та явища макрооточення.

Пропонований навчальний посібник, підготовлений з ураху­ванням наукових досягнень сучасного менеджменту, стане у ве­ликій пригоді не лише для студентів що опановують спеціальні фа­хові дисципліни, пишуть курсові та дипломні роботи, але й для фахівців нині діючих підприємств готельно-ресторанного бізнесу різних форм власності, тому що в ньому розглянуті найпроблема-тичніші питання галузевої діяльності, а саме: планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту й можливостей ринку, прогнозування прибутку й рентабельності, аналіз факторів безпосереднього й внутрішнього середовищ, виз­начення конкурентних позицій підприємств, сіткове управління і планування тощо.

Розкриття основних теоретичних положень менеджменту у поєднанні зі специфікою практичної діяльності, що має місце у даному посібнику, на думку викладачів вищої школи, найкраще сприймається й засвоюється студентами, слухачами курсів підви­щення кваліфікації та фахівцями, небайдужими до впровадження передових наукових ідей у практику управління.

Беручи до уваги, що нині політична воля керівників держави спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу, пропонований посібник надасть чималої допо­моги тим, хто прагне до створення й розвитку приватних підпри­ємств у сфері гостинності.