• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Переднє слово

Розділ І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні.

1.1. Сутність категорій «менеджмент», «управління» та «управлінські відносини» в готельно-ресторанному бізнесі

1.2. Підприємство готельно-ресторанного бізнесу як суб'єкт господарської діяльності

Місія, мета та завдання менеджменту підприємств

готельно-ресторанного бізнесу

Розділ II. Визначення організації як соціальної структури

2.1. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища

2.2. Види організацій сфери готельно-ресторанного бізнесу України

Розділ III. Моделювання організаційних структур управління

3.1. Сутність та особливості організаційних структур, застосовуваних на підприємствах.

3.2. Умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Розділ IV. Фактори, принципи й функції менеджменту та їх подальший розвиток в умовах ринкової економіки

4.1. Основні фактори менеджменту

та принципи господарського управління

Поняття «функцій менеджменту» та їхня роль в управлінні

підприємствами готельно-ресторанного бізнесу .

Розділ V. Організація виробництва послуг як функція менеджменту.

5.1. Сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу

5.2. Функція менеджменту «організація виробництва послуг проживання»

5.3. Функція менеджменту «організація виробництва послуг харчування».

5.3.1. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.

5.3.2. Раціональне використання матеріально-технічних і трудових ресурсів в ресторанах.

5.3.3. Управління якістю кулінарної продукції

Розділ VI. Мотивація й стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі

6.1. Теоретичні основи мотивації й стимулювання

6.2. Стимулювання праці працівників виробництва в готельно-ресторанному бізнесі.

6.3. Мотиваційні основи управлінської праці.

Розділ VII. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі.

7.1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

7.2. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі

Розділ VIII. Планування як функція менеджменту

8.1. Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту й можливостей ринку

8.2. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

8.3. Планування діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього й внутрішнього середовищ

8.3.1. Суть методів аналізу, застосовуваних у плануванні й управлінні підприємств готельно-ресторанної сфери

8.3.2. Аналіз факторів зовнішнього середовища

8.3.3. Аналіз середовища безпосереднього оточення .

8.3.4. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

8.4. Стратегічне планування й управління в готельно-ресторанному бізнесі.

8.4.1. Суть організації стратегічного планування й управління на підприємствах.

8.4.2. Сіткове планування й управління стратегічних комплексних робіт

Розділ IX. Значення системи методів менеджменту в роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу

9.1. Економічні методи менеджменту, їх значення і ефективність використання .

9.2. Організаційно-адміністративні методи управління

9.3. Соціально-психологічні методи управління

Розділ X. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу

10.1. Зміст і види управлінських рішень

10.2. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень

10.3. Стилі прийняття управлінських рішень

і ефективність їх виконання.

Розділ XI. Сучасні технології управління колективами

11.1. Кадровий потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

11.2. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву

11.3. Структура особистості здібного керівника

11.4. Особливості зарубіжних технологій управління колективами.

Розділ XII. Комунікаційні процеси в системі управління.

12.1. Види комунікацій та їх структурних схем

12.2. Елементи моделі комунікаційного процесу

12.3. Комунікаційні процеси на підприємствах.

12.4. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Переднє слово

Розділ І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні.

1.1. Сутність категорій «менеджмент», «управління» та «управлінські відносини» в готельно-ресторанному бізнесі

1.2. Підприємство готельно-ресторанного бізнесу як суб'єкт господарської діяльності

Місія, мета та завдання менеджменту підприємств

готельно-ресторанного бізнесу

Розділ II. Визначення організації як соціальної структури

2.1. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища

2.2. Види організацій сфери готельно-ресторанного бізнесу України

Розділ III. Моделювання організаційних структур управління

3.1. Сутність та особливості організаційних структур, застосовуваних на підприємствах.

3.2. Умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Розділ IV. Фактори, принципи й функції менеджменту та їх подальший розвиток в умовах ринкової економіки

4.1. Основні фактори менеджменту

та принципи господарського управління

Поняття «функцій менеджменту» та їхня роль в управлінні

підприємствами готельно-ресторанного бізнесу .

Розділ V. Організація виробництва послуг як функція менеджменту.

5.1. Сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу

5.2. Функція менеджменту «організація виробництва послуг проживання»

5.3. Функція менеджменту «організація виробництва послуг харчування».

5.3.1. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.

5.3.2. Раціональне використання матеріально-технічних і трудових ресурсів в ресторанах.

5.3.3. Управління якістю кулінарної продукції

Розділ VI. Мотивація й стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі

6.1. Теоретичні основи мотивації й стимулювання

6.2. Стимулювання праці працівників виробництва в готельно-ресторанному бізнесі.

6.3. Мотиваційні основи управлінської праці.

Розділ VII. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі.

7.1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

7.2. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі

Розділ VIII. Планування як функція менеджменту

8.1. Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту й можливостей ринку

8.2. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

8.3. Планування діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього й внутрішнього середовищ

8.3.1. Суть методів аналізу, застосовуваних у плануванні й управлінні підприємств готельно-ресторанної сфери

8.3.2. Аналіз факторів зовнішнього середовища

8.3.3. Аналіз середовища безпосереднього оточення .

8.3.4. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

8.4. Стратегічне планування й управління в готельно-ресторанному бізнесі.

8.4.1. Суть організації стратегічного планування й управління на підприємствах.

8.4.2. Сіткове планування й управління стратегічних комплексних робіт

Розділ IX. Значення системи методів менеджменту в роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу

9.1. Економічні методи менеджменту, їх значення і ефективність використання .

9.2. Організаційно-адміністративні методи управління

9.3. Соціально-психологічні методи управління

Розділ X. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу

10.1. Зміст і види управлінських рішень

10.2. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень

10.3. Стилі прийняття управлінських рішень

і ефективність їх виконання.

Розділ XI. Сучасні технології управління колективами

11.1. Кадровий потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

11.2. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву

11.3. Структура особистості здібного керівника

11.4. Особливості зарубіжних технологій управління колективами.

Розділ XII. Комунікаційні процеси в системі управління.

12.1. Види комунікацій та їх структурних схем

12.2. Елементи моделі комунікаційного процесу

12.3. Комунікаційні процеси на підприємствах.

12.4. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5