• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Організація виробництва послуг

як функція менеджменту

До визначення поняття функції менеджменту «організація» можна підходити з двох точок зору: структурної та поведінкової.

У структурному ракурсі ця функція визначається як сукупність організаційних методів розподілу виробничих обов'язків та передання певних повноважень і відповідальності.

При поведінковому визначенні цього поняття в центрі уваги є трудовий колектив. Тому що, за найдосконалішої організаційної структури рівень виробничої діяльності підприємства насамперед визначається трудовими ресурсами, їх фаховою кваліфікацією та мотивацією до праці.

Відтак загальне визначення поняття «організація» як функції менеджменту пропонується таке:

•  це складова менеджменту, спрямована на вирішення питань формування структури, що стосуються відповідальності, завдяки якій виконання поставлених перед підприємством завдань роз­поділяється між учасниками виробничого процесу [2];

•  це складова менеджменту, яка стосується формальних внутрішніх взаємовідносин між працівниками підприємства з пи­тань розподілу відповідальності [3].

«Організувати» — означає визначити функції й дії учасників ви­робничого процесу, необхідні для виконання тієї чи іншої роботи, а також об'єднати їхні зусилля для її виконання.

«Організаційна взаємодія» — це формальні відносини, які існу­ють між окремими позиціями менеджменту в межах структури підприємства.

«Організація процесу виробництва послуг» — це функція ме­неджменту, яка включає комплекс управлінських дій, спрямованих на реалізацію планів і цілей підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Організаційні процеси підприємств індустрії гостинності визначають не лише їхню економічну ефективність, але й передба­чають створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі працівників.

Організація виробництва послуг

як функція менеджменту

До визначення поняття функції менеджменту «організація» можна підходити з двох точок зору: структурної та поведінкової.

У структурному ракурсі ця функція визначається як сукупність організаційних методів розподілу виробничих обов'язків та передання певних повноважень і відповідальності.

При поведінковому визначенні цього поняття в центрі уваги є трудовий колектив. Тому що, за найдосконалішої організаційної структури рівень виробничої діяльності підприємства насамперед визначається трудовими ресурсами, їх фаховою кваліфікацією та мотивацією до праці.

Відтак загальне визначення поняття «організація» як функції менеджменту пропонується таке:

•  це складова менеджменту, спрямована на вирішення питань формування структури, що стосуються відповідальності, завдяки якій виконання поставлених перед підприємством завдань роз­поділяється між учасниками виробничого процесу [2];

•  це складова менеджменту, яка стосується формальних внутрішніх взаємовідносин між працівниками підприємства з пи­тань розподілу відповідальності [3].

«Організувати» — означає визначити функції й дії учасників ви­робничого процесу, необхідні для виконання тієї чи іншої роботи, а також об'єднати їхні зусилля для її виконання.

«Організаційна взаємодія» — це формальні відносини, які існу­ють між окремими позиціями менеджменту в межах структури підприємства.

«Організація процесу виробництва послуг» — це функція ме­неджменту, яка включає комплекс управлінських дій, спрямованих на реалізацію планів і цілей підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Організаційні процеси підприємств індустрії гостинності визначають не лише їхню економічну ефективність, але й передба­чають створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі працівників.