• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 6. Перехід майна до держави

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Держава може бути спадкоємцем майна за законодавством

як України (ст. 1277 ЦК), так і інших держав у випадках,

коли у спадкодавця немає спадкоємців ні за законом, ні за

Спадкування у міжнародному приватному праві 205

заповітом, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем права

спадкування, або якщо жоден із спадкоємців не прийняв

спадщини. Таке спадкове майно (що інколи називають від_

умерлим) по праву спадкування переходить до держави.

У США, Франції, Австрії такий перехід здійснюється на

основі права «окупації» (що означає перехід майна як безха_

зяйного до держави). Ці розбіжності можуть мати істотне

значення. Так, якщо український громадянин помер, і за

кордоном у нього немає ніяких спадкоємців, то по праву спад_

кування його майно повинне перейти до української держа_

ви. Якщо ж вважати, що це майно повинне перейти по праву

«окупації», то воно повинно перейти до тієї держави, на те_

риторії якої майно залишилося після смерті особи.

Приклад. Павло Полуботок був гетьманом України при

Петрові I. У 1720 році він відправив зі своїм сином Яковом у

Лондон майже все своє золото. Яків у супроводі трьох чо_

ловік на англійській шхуні, що вийшла з Архангельська і

благополучно допливла до берегів Англії, доставила туди

барило з золотом. У Лондоні за дорученням батька син по_

містив золото (200 тис. руб.) у банк Ост_Індської компанії.

При цьому були визначені такі умови: 4% річних зі зростан_

ням суми за рахунок дивідендів; термін збереження – до ви_

требування самим гетьманом, особами, ним призначеними,

чи його спадкоємцями. Війна, революція перешкодили розшу_

ку спадкоємців гетьмана і ведення справи про спадщину.

Якщо застосувати теорію переходу спадщини до держави

як до спадкоємця — внесок повинна одержати Україна, якщо

теорію «окупації» — Великобританія.

За даними Книги рекордів Гіннеса, полуботківський вне_

сок в англійському банку складає 32 трильйони доларів1.

Питання про долю виморочного майна вирішується у до_

говорах про правову допомогу. Згідно з цими договорами,

виморочне рухоме майно передається до держави, громадя_

нином якої на момент смерті був спадкодавець, а виморочне

нерухоме майно переходить у власність держави, на території

якої воно знаходиться. (Мінська конвенція 1993 р., ст. 46.)

Держава може бути спадкоємцем майна за законодавством

як України (ст. 1277 ЦК), так і інших держав у випадках,

коли у спадкодавця немає спадкоємців ні за законом, ні за

Спадкування у міжнародному приватному праві 205

заповітом, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем права

спадкування, або якщо жоден із спадкоємців не прийняв

спадщини. Таке спадкове майно (що інколи називають від_

умерлим) по праву спадкування переходить до держави.

У США, Франції, Австрії такий перехід здійснюється на

основі права «окупації» (що означає перехід майна як безха_

зяйного до держави). Ці розбіжності можуть мати істотне

значення. Так, якщо український громадянин помер, і за

кордоном у нього немає ніяких спадкоємців, то по праву спад_

кування його майно повинне перейти до української держа_

ви. Якщо ж вважати, що це майно повинне перейти по праву

«окупації», то воно повинно перейти до тієї держави, на те_

риторії якої майно залишилося після смерті особи.

Приклад. Павло Полуботок був гетьманом України при

Петрові I. У 1720 році він відправив зі своїм сином Яковом у

Лондон майже все своє золото. Яків у супроводі трьох чо_

ловік на англійській шхуні, що вийшла з Архангельська і

благополучно допливла до берегів Англії, доставила туди

барило з золотом. У Лондоні за дорученням батька син по_

містив золото (200 тис. руб.) у банк Ост_Індської компанії.

При цьому були визначені такі умови: 4% річних зі зростан_

ням суми за рахунок дивідендів; термін збереження – до ви_

требування самим гетьманом, особами, ним призначеними,

чи його спадкоємцями. Війна, революція перешкодили розшу_

ку спадкоємців гетьмана і ведення справи про спадщину.

Якщо застосувати теорію переходу спадщини до держави

як до спадкоємця — внесок повинна одержати Україна, якщо

теорію «окупації» — Великобританія.

За даними Книги рекордів Гіннеса, полуботківський вне_

сок в англійському банку складає 32 трильйони доларів1.

Питання про долю виморочного майна вирішується у до_

говорах про правову допомогу. Згідно з цими договорами,

виморочне рухоме майно передається до держави, громадя_

нином якої на момент смерті був спадкодавець, а виморочне

нерухоме майно переходить у власність держави, на території

якої воно знаходиться. (Мінська конвенція 1993 р., ст. 46.)