• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 5. Спадкові права іноземців

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

У сфері спадкових прав іноземці на території України

користуються національним режимом незалежно від місця

їх постійного проживання. Це означає, що іноземці можуть

заповідати й успадковувати майно нарівні з громадянами

України. З цього принципу виходять Договори про правову

допомогу, які передбачають, що громадяни однієї країни

стосовно спадкування цілком прирівнюються до громадян

іншої країни. Єдине відоме виключення спадкоємних прав

іноземців існує у сфері спадкування ними земельних діля_

нок. Так, на підставі пунктів 2, 3, 4 ст. 81 Земельного ко_

дексу України, іноземці можуть успадковувати земельні

ділянки, але земельні ділянки сільськогосподарського при_

значення повинні бути відчужені протягом року. Подібні

обмеження існували у країнах Західної Європи і США, але

в XVIII—XIX століттях вони були скасовані.

У сфері спадкових прав іноземці на території України

користуються національним режимом незалежно від місця

їх постійного проживання. Це означає, що іноземці можуть

заповідати й успадковувати майно нарівні з громадянами

України. З цього принципу виходять Договори про правову

допомогу, які передбачають, що громадяни однієї країни

стосовно спадкування цілком прирівнюються до громадян

іншої країни. Єдине відоме виключення спадкоємних прав

іноземців існує у сфері спадкування ними земельних діля_

нок. Так, на підставі пунктів 2, 3, 4 ст. 81 Земельного ко_

дексу України, іноземці можуть успадковувати земельні

ділянки, але земельні ділянки сільськогосподарського при_

значення повинні бути відчужені протягом року. Подібні

обмеження існували у країнах Західної Європи і США, але

в XVIII—XIX століттях вони були скасовані.