• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 4. Отримання українським громадянином спадщини за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Відповідно до українського законодавства, права спад_

кування, що виникають в силу іноземних законів, цілком

визнаються в Україні. Іноземна спадщина в Україні не об_

кладається податком, у той час як, наприклад, у Франції

спадкоємний податок складає 55 відсотків, у штатах Пен_

сільванії, Нью Джерсі — 15 відсотків.

Консульські установи України сприяють українським гро_

мадянам у захисті спадкових прав, що виникли під дією іноземного закону. Відповідно до Консульських конвенцій,

компетентні органи держави перебування повинні негайно

сповіщати консульську установу про відкриття спадщини

після смерті громадянина акредитуючої держави. Представ_

ництво консула продовжується доти, доки сам спадкоємець

не візьме на себе захист своїх прав або не призначить свого

представника. Консул вживає заходів щодо охорони майна,

яке залишилося після смерті громадянина України. Якщо

це майно повністю або частково складається з предметів, які

можуть зіпсуватися, а так само при надмірній дорожнечі збе_

рігання такого майна, консул має право продати його і на_

діслати виручені гроші за належністю. Консул приймає на

зберігання спадкове майно для передачі спадкоємцям, що

мешкають в Україні. (Консульський Статут України 1994 р.,

затверджений Указом Президента від 2 квітня 1994 № 127.)

Відповідно до українського законодавства, права спад_

кування, що виникають в силу іноземних законів, цілком

визнаються в Україні. Іноземна спадщина в Україні не об_

кладається податком, у той час як, наприклад, у Франції

спадкоємний податок складає 55 відсотків, у штатах Пен_

сільванії, Нью Джерсі — 15 відсотків.

Консульські установи України сприяють українським гро_

мадянам у захисті спадкових прав, що виникли під дією іноземного закону. Відповідно до Консульських конвенцій,

компетентні органи держави перебування повинні негайно

сповіщати консульську установу про відкриття спадщини

після смерті громадянина акредитуючої держави. Представ_

ництво консула продовжується доти, доки сам спадкоємець

не візьме на себе захист своїх прав або не призначить свого

представника. Консул вживає заходів щодо охорони майна,

яке залишилося після смерті громадянина України. Якщо

це майно повністю або частково складається з предметів, які

можуть зіпсуватися, а так само при надмірній дорожнечі збе_

рігання такого майна, консул має право продати його і на_

діслати виручені гроші за належністю. Консул приймає на

зберігання спадкове майно для передачі спадкоємцям, що

мешкають в Україні. (Консульський Статут України 1994 р.,

затверджений Указом Президента від 2 квітня 1994 № 127.)