• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Додаток Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приклад структури курсової роботи на тему

“Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління”

План

Вступ

Сутність мотивації як категорії менеджменту.

Аналіз системи показників, що відбивають рівень та ефективність процесу мотивації на підприємстві.

Обґрунтування теорій мотивації (або їх елементів), найбільш прийнятних для застосування на вітчизняних підприємствах.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Приклад структури курсової роботи на тему

“Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління”

План

Вступ

Сутність мотивації як категорії менеджменту.

Аналіз системи показників, що відбивають рівень та ефективність процесу мотивації на підприємстві.

Обґрунтування теорій мотивації (або їх елементів), найбільш прийнятних для застосування на вітчизняних підприємствах.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки