• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Додаток А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Орієнтовна тематика курсових робіт

Вплив особливостей діяльності українських підприємств на формування моделі ефективного вітчизняного менеджера.

Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність.

Використання досягнень основних шкіл (підходів) менеджменту в практиці вітчизняного управління.

Застосування положень концепції наукового управління в сучасному вітчизняному менеджменті.

Доцільність використання основних ідей школи адміністративного управління в українських організаціях.

Обґрунтування досягнень школи людських стосунків, придатних для застосування вітчизняними менеджерами.

Сфери ефективного використання основних ідей школи організаційної поведінки в управлінні організаціями.

Основні напрями використання в практиці управління досягнень школи науки управління.

Вплив основних положень системного підходу на формування національної моделі управління.

Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління.

Характеристика основних тенденцій розвитку національної економіки та їх вплив на формування ефективного управління організаціями.

Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування доцільності використання їх елементів у практиці вітчизняного менеджменту.

Сутність та місце прийняття рішень в процесі управління організацією.

Обґрунтування сфер ефективного використання технологій, моделей та методів прийняття рішень у практиці вітчизняного менеджменту.

Дослідження ситуаційних факторів, що обумовлюють ефективність застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень.

Математичні моделі й методи обґрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності українських організацій.

Сфери застосування експертних методів обґрунтування управлінських рішень у вітчизняній практиці.

Використання методів творчого пошуку та селекції альтернативних варіантів вирішення проблем в управління українськими підприємствами.

Зміна сутності управлінського планування при переході вітчизняних підприємств до ринкових умов господарювання.

Роль та сутність стратегічного планування в системі управління вітчизняною організацією.

Сфери ефективного застосування методів прогнозування основних параметрів діяльності організації.

Обґрунтування сфер ефективного використання методів аналізу середовища організації.

Зовнішнє середовище організації: поняття, елементи, характеристики, методи аналізу, особливості зовнішнього середовища вітчизняних організацій.

Поняття, характеристики та методи аналізу внутрішнього середовища організації.

Оцінка стану та змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації в процесі формування її стратегії.

Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії вітчизняної організації.

Управління процесами розробки стратегії діяльності організації в ринкових умовах.

Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм.

Обґрунтування доцільності використання елементів концепції управління за цілями у практиці менеджменту.

Організаційне проектування в теорії менеджменту: сутність, процес, результати.

Обґрунтування сфер застосування методів перепроектування робіт як засобу адаптації організації до змін у зовнішньому середовищі.

Ефективність управління організацією: поняття, методи та показники оцінки.

Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління для вітчизняних організацій.

Дослідження основних причин організаційних змін на вітчизняних підприємствах та обґрунтування змісту основних етапів процесу їх проведення.

Основні причини опору організаційним змінам у вітчизняних умовах та обґрунтування методів його подолання.

Сутність концепції організаційного розвитку та використання її положень у практиці вітчизняного управління.

Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління.

Сутність концепції управління через мотивацію та використання її положень у практиці вітчизняного менеджменту.

Обґрунтування найбільш ефективних методів мотивації, придатних для використання в практиці управління вітчизняними організаціями.

Сутність концепції збагачення праці та обґрунтування сфер використання її положень в управлінні сучасними організаціями.

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми.

Обґрунтування сфер застосування інструментів управлінського контролю в діяльності вітчизняних організацій.

Сутність концепції контроллінгу та використання її положень у практиці управління.

Чинники, що впливають на формування ефективного стилю керівництва у вітчизняному менеджменті та його характеристика.

Обґрунтування ефективних методів впливу у вітчизняному менеджменті.

Доцільність використання основних методів та типів комунікацій в процесі управління сучасною організацією.

Обґрунтування методів подолання основних перешкод ефективної комунікації.

Особливості створення та управління групами у вітчизняних організаціях.

Ефективність діяльності організації: сутність, основні види, показники оцінювання, напрямки підвищення.

Ефективність управління організацією: основні підходи до сутності, показники оцінювання, напрямки підвищення.

Орієнтовна тематика курсових робіт

Вплив особливостей діяльності українських підприємств на формування моделі ефективного вітчизняного менеджера.

Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність.

Використання досягнень основних шкіл (підходів) менеджменту в практиці вітчизняного управління.

Застосування положень концепції наукового управління в сучасному вітчизняному менеджменті.

Доцільність використання основних ідей школи адміністративного управління в українських організаціях.

Обґрунтування досягнень школи людських стосунків, придатних для застосування вітчизняними менеджерами.

Сфери ефективного використання основних ідей школи організаційної поведінки в управлінні організаціями.

Основні напрями використання в практиці управління досягнень школи науки управління.

Вплив основних положень системного підходу на формування національної моделі управління.

Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління.

Характеристика основних тенденцій розвитку національної економіки та їх вплив на формування ефективного управління організаціями.

Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування доцільності використання їх елементів у практиці вітчизняного менеджменту.

Сутність та місце прийняття рішень в процесі управління організацією.

Обґрунтування сфер ефективного використання технологій, моделей та методів прийняття рішень у практиці вітчизняного менеджменту.

Дослідження ситуаційних факторів, що обумовлюють ефективність застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень.

Математичні моделі й методи обґрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності українських організацій.

Сфери застосування експертних методів обґрунтування управлінських рішень у вітчизняній практиці.

Використання методів творчого пошуку та селекції альтернативних варіантів вирішення проблем в управління українськими підприємствами.

Зміна сутності управлінського планування при переході вітчизняних підприємств до ринкових умов господарювання.

Роль та сутність стратегічного планування в системі управління вітчизняною організацією.

Сфери ефективного застосування методів прогнозування основних параметрів діяльності організації.

Обґрунтування сфер ефективного використання методів аналізу середовища організації.

Зовнішнє середовище організації: поняття, елементи, характеристики, методи аналізу, особливості зовнішнього середовища вітчизняних організацій.

Поняття, характеристики та методи аналізу внутрішнього середовища організації.

Оцінка стану та змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації в процесі формування її стратегії.

Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії вітчизняної організації.

Управління процесами розробки стратегії діяльності організації в ринкових умовах.

Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм.

Обґрунтування доцільності використання елементів концепції управління за цілями у практиці менеджменту.

Організаційне проектування в теорії менеджменту: сутність, процес, результати.

Обґрунтування сфер застосування методів перепроектування робіт як засобу адаптації організації до змін у зовнішньому середовищі.

Ефективність управління організацією: поняття, методи та показники оцінки.

Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління для вітчизняних організацій.

Дослідження основних причин організаційних змін на вітчизняних підприємствах та обґрунтування змісту основних етапів процесу їх проведення.

Основні причини опору організаційним змінам у вітчизняних умовах та обґрунтування методів його подолання.

Сутність концепції організаційного розвитку та використання її положень у практиці вітчизняного управління.

Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління.

Сутність концепції управління через мотивацію та використання її положень у практиці вітчизняного менеджменту.

Обґрунтування найбільш ефективних методів мотивації, придатних для використання в практиці управління вітчизняними організаціями.

Сутність концепції збагачення праці та обґрунтування сфер використання її положень в управлінні сучасними організаціями.

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми.

Обґрунтування сфер застосування інструментів управлінського контролю в діяльності вітчизняних організацій.

Сутність концепції контроллінгу та використання її положень у практиці управління.

Чинники, що впливають на формування ефективного стилю керівництва у вітчизняному менеджменті та його характеристика.

Обґрунтування ефективних методів впливу у вітчизняному менеджменті.

Доцільність використання основних методів та типів комунікацій в процесі управління сучасною організацією.

Обґрунтування методів подолання основних перешкод ефективної комунікації.

Особливості створення та управління групами у вітчизняних організаціях.

Ефективність діяльності організації: сутність, основні види, показники оцінювання, напрямки підвищення.

Ефективність управління організацією: основні підходи до сутності, показники оцінювання, напрямки підвищення.