• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3. Виробництво продукції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

Згідно розрахунків, приведених у таблиці 15, видно, що підприємство при раціональному використанні матеріалів мало можливість збільшити випуск продукції на 294,7 тис.грн. за рахунок зниження матеріаломісткості.

Зростання матеріаломісткості було викликане рядом факторів, а тому самостійним резервом не рахується.

На збільшення матеріаломісткості вплинули невиробничі витрати, псування матеріальних цінностей, пов’язане з браком і безгосподарністю, та понадпланові відходи. Розглянемо вплив цих факторів на виробництво продукції.

За даними облікової інформації витрати сировини та основних матеріалів - 1402 тис.грн., вартість зворотних відходів за ціною сировини складала 384 тис.грн., а за ціною можливого використання у звітному році була: за планом - 86, фактично - 102, відхилення від плану - 16 тис.грн.

Вплив зверхпланових зворотних відходів у сумі 16 тис.грн. на зниження обсягу продукції в звітному періоді визначається так /вихідні дані умовні/:

1/. Відношення вартості відходів за ціною сировини до ціни можливого використання  ......................................... ......... 384 : 102 = 3,76

2/. Зростання ресурсів матеріалів при доведенні відходів до планового рівня  ................................................................. 163,76 = 60,16

3/. Випуск продукції на 1 грн. витрачених матеріалів - матеріаловіддача, грн.  ........................................................8360 : 1402 = 5,96

4/. Можливий додатковий випуск продукції при доведенні відходів до планового рівня, тис.грн. ..................................60,16  5,96 =358,6

Інвентаризацією встановлено, що на підприємстві втрати матеріалів через недостачі та перевитрати матеріальних цінностей у звітному році склали 17 тис.грн. Попередження цих втрат дозволило б збільшити матеріальні ресурси в розмірі, достатньому для випуску продукції на 101,3 тис.грн. /17  5,96 = 101,3/.

Понадпланова собівартість браку на підприємстві за звітний рік становила 56 тис.грн. Вартість матеріалів у цій сумі розраховується так:

1. Цехова собівартість обробітку продукції за планом -   2186,8.

2. Сировина та матеріали за винятком зворотних відходів за планом -                                                                                                                                                 1507,0.

3. Разом планова собівартість продукції, яка приймається для оцінки кінцевого браку -                                                                                           3693,8.

4.Питома вага витрат матеріалів /ряд.2 : ряд3  100/, %     40,8.

5.Собівартість матеріалів у забракованих виробах /56 40,8 : 100/= 2,85

За рахунок зверхпланових втрат на брак витрачено основних матеріалів на суму 22,85 тис.грн. З цієї кількості матеріалів можна було б додатково виробити продукції на 136,2 тис.грн. /22,855,96/.

З’ясуємо обсяг резервів збільшення продукції за рахунок кращого використання предметів праці на підприємстві, виходячи з проведених розрахунків (табл.16)

Таблиця 16

Підрахунок резервів збільшення виробництва продукції

за рахунок предметів праці

п/п

Резерви

Сума резер-

вів, тис.грн.

1.

Доведення зворотних відходів до планового рівня

358,6

2.

Ліквідація втрат матеріалів внаслідок недостач та крадіжок

101,3

3.

Зниження рівня втрат матеріалів у зв’язку з браком продукції

136,2

 

ВСЬОГО

596,1

Загальна сума резервів додаткового випуску продукції за рахунок поліпшення використання матеріалів складає 596,1 тис.грн., або 7,2%.

Згідно розрахунків, приведених у таблиці 15, видно, що підприємство при раціональному використанні матеріалів мало можливість збільшити випуск продукції на 294,7 тис.грн. за рахунок зниження матеріаломісткості.

Зростання матеріаломісткості було викликане рядом факторів, а тому самостійним резервом не рахується.

На збільшення матеріаломісткості вплинули невиробничі витрати, псування матеріальних цінностей, пов’язане з браком і безгосподарністю, та понадпланові відходи. Розглянемо вплив цих факторів на виробництво продукції.

За даними облікової інформації витрати сировини та основних матеріалів - 1402 тис.грн., вартість зворотних відходів за ціною сировини складала 384 тис.грн., а за ціною можливого використання у звітному році була: за планом - 86, фактично - 102, відхилення від плану - 16 тис.грн.

Вплив зверхпланових зворотних відходів у сумі 16 тис.грн. на зниження обсягу продукції в звітному періоді визначається так /вихідні дані умовні/:

1/. Відношення вартості відходів за ціною сировини до ціни можливого використання  ......................................... ......... 384 : 102 = 3,76

2/. Зростання ресурсів матеріалів при доведенні відходів до планового рівня  ................................................................. 163,76 = 60,16

3/. Випуск продукції на 1 грн. витрачених матеріалів - матеріаловіддача, грн.  ........................................................8360 : 1402 = 5,96

4/. Можливий додатковий випуск продукції при доведенні відходів до планового рівня, тис.грн. ..................................60,16  5,96 =358,6

Інвентаризацією встановлено, що на підприємстві втрати матеріалів через недостачі та перевитрати матеріальних цінностей у звітному році склали 17 тис.грн. Попередження цих втрат дозволило б збільшити матеріальні ресурси в розмірі, достатньому для випуску продукції на 101,3 тис.грн. /17  5,96 = 101,3/.

Понадпланова собівартість браку на підприємстві за звітний рік становила 56 тис.грн. Вартість матеріалів у цій сумі розраховується так:

1. Цехова собівартість обробітку продукції за планом -   2186,8.

2. Сировина та матеріали за винятком зворотних відходів за планом -                                                                                                                                                 1507,0.

3. Разом планова собівартість продукції, яка приймається для оцінки кінцевого браку -                                                                                           3693,8.

4.Питома вага витрат матеріалів /ряд.2 : ряд3  100/, %     40,8.

5.Собівартість матеріалів у забракованих виробах /56 40,8 : 100/= 2,85

За рахунок зверхпланових втрат на брак витрачено основних матеріалів на суму 22,85 тис.грн. З цієї кількості матеріалів можна було б додатково виробити продукції на 136,2 тис.грн. /22,855,96/.

З’ясуємо обсяг резервів збільшення продукції за рахунок кращого використання предметів праці на підприємстві, виходячи з проведених розрахунків (табл.16)

Таблиця 16

Підрахунок резервів збільшення виробництва продукції

за рахунок предметів праці

п/п

Резерви

Сума резер-

вів, тис.грн.

1.

Доведення зворотних відходів до планового рівня

358,6

2.

Ліквідація втрат матеріалів внаслідок недостач та крадіжок

101,3

3.

Зниження рівня втрат матеріалів у зв’язку з браком продукції

136,2

 

ВСЬОГО

596,1

Загальна сума резервів додаткового випуску продукції за рахунок поліпшення використання матеріалів складає 596,1 тис.грн., або 7,2%.