• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Передмова     6

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО МАКРОЕКОНОМІКИ

Розділ 1. Макроекономіка як наука            11

1.1. Практична функція макроекономіки   11

1.2. Об’єкт і предмет макроекономіки       14

1.3. Методологія макроекономіки   20

1.4. Становлення та розвиток макроекономіки     26

Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків          33

2.1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва     33

2.2. Показники результатів макроекономічної діяльності            39

2.3. Методи обчислення ВВП і національного доходу    43

2.4. Номінальний та реальний ВВП           53

ЧАСТИНА II. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ІНФЛЯЦІЯ

Розділ 3. Ринок праці           64

3.1. Зайнятість і безробіття   64

3.2. Механізм функціонування ринку праці          69

3.3. Чинники, що впливають на безробіття           74

3.4. Втрати від безробіття    80

Розділ 4. Товарний ринок    87

4.1. Сукупний попит            87

4.2. Сукупна пропозиція      92

4.3. Модель AD – AS як базова модель економічної рівноваги  100

Розділ 5. Грошовий ринок   109

5.1. Пропозиція грошей       109

5.2. Попит на гроші  117

5.3. Механізм грошового ринку      124

5.4. Процентна ставка          129

Розділ 6. Інфляційний механізм      139

6.1.Сутність і види інфляції 139

6.2. Причини та наслідки інфляції  145

6.3. Інфляція та безробіття   151

ЧАСТИНА ІІІ. ПРИВАТНА ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 7. Споживання домогосподарств    162

7.1. Доходи домогосподарств          162

7.2. Кейнсіанська функція споживання     167

7.3. Функції споживання з урахуванням фактора часу    174

Розділ 8. Приватні інвестиції          183

8.1. Роль інвестицій в економіці     183

8.2. Інвестиційні функції     187

8.3. Проста інвестиційна функція   197

8.4. Заощадження та інвестиції       202

Розділ 9. Сукупні витрати і ВВП    215

9.1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП 215

9.2. Мультиплікатор витрат 223

9.3. Сукупні витрати і потенційний ВВП 230

Розділ 10. Економічна динаміка      239

10.1. Основні засади теорії економічного зростання        239

10.2. Модель Солоу  245

10.3. Джерела економічного зростання      253

10.4 Економічні цикли         258

ЧАСТИНА IV. ЗМІШАНА ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 268

11.1. Роль держави в економічному кругообігу    268

11.2. Вплив держави на економічну рівновагу     271

11.3. Стабілізаційна політика          275

11.4. Полеміка навколо стабілізаційної політики 279

Розділ 12. Фіскальна політика         291

12.1. Дискреційна фіскальна політика       291

12.2. Недискреційна (автоматична ) фіскальна політика 297

12.3. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції        301

12.4. Фіскальна політика і державний бюджет     306

Розділ 13. Монетарна політика       321

13.1. Цілі та інструменти монетарної політики     321

13.2. Передатний механізм монетарної політики 326

13.3. Монетарна політика в моделі AD-AS           332

Розділ 14. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці     342

14.1. Товарний ринок і крива IS     342

14.2. Грошовий ринок і крива LM  346

14.3. Фіскальна і монетарна політика в моделі IS-LM     348

14.4. Ефективність фіскальної і монетарної політики на основі моделі IS-LM 353

ЧАСТИНА V. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 15. Зовнішньоекономічна діяльність           366

15.1. Національна економіка з урахуванням решти світу            366

15.2. Платіжний баланс        371

15.3. Валютний курс            381

Розділ 16. Зовнішньоторговельна діяльність і макроекономічна політика у відкритій економіці      393

16.1. Основні теорії міжнародної торгівлі 393

16.2. Торговельна політика, чистий експорт і ВВП         397

16.3. Модель Манделла — Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій економіці       405

Алфавітний покажчик         418

Термінологічний словник    423

Література      440

Передмова     6

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО МАКРОЕКОНОМІКИ

Розділ 1. Макроекономіка як наука            11

1.1. Практична функція макроекономіки   11

1.2. Об’єкт і предмет макроекономіки       14

1.3. Методологія макроекономіки   20

1.4. Становлення та розвиток макроекономіки     26

Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків          33

2.1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва     33

2.2. Показники результатів макроекономічної діяльності            39

2.3. Методи обчислення ВВП і національного доходу    43

2.4. Номінальний та реальний ВВП           53

ЧАСТИНА II. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ІНФЛЯЦІЯ

Розділ 3. Ринок праці           64

3.1. Зайнятість і безробіття   64

3.2. Механізм функціонування ринку праці          69

3.3. Чинники, що впливають на безробіття           74

3.4. Втрати від безробіття    80

Розділ 4. Товарний ринок    87

4.1. Сукупний попит            87

4.2. Сукупна пропозиція      92

4.3. Модель AD – AS як базова модель економічної рівноваги  100

Розділ 5. Грошовий ринок   109

5.1. Пропозиція грошей       109

5.2. Попит на гроші  117

5.3. Механізм грошового ринку      124

5.4. Процентна ставка          129

Розділ 6. Інфляційний механізм      139

6.1.Сутність і види інфляції 139

6.2. Причини та наслідки інфляції  145

6.3. Інфляція та безробіття   151

ЧАСТИНА ІІІ. ПРИВАТНА ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 7. Споживання домогосподарств    162

7.1. Доходи домогосподарств          162

7.2. Кейнсіанська функція споживання     167

7.3. Функції споживання з урахуванням фактора часу    174

Розділ 8. Приватні інвестиції          183

8.1. Роль інвестицій в економіці     183

8.2. Інвестиційні функції     187

8.3. Проста інвестиційна функція   197

8.4. Заощадження та інвестиції       202

Розділ 9. Сукупні витрати і ВВП    215

9.1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП 215

9.2. Мультиплікатор витрат 223

9.3. Сукупні витрати і потенційний ВВП 230

Розділ 10. Економічна динаміка      239

10.1. Основні засади теорії економічного зростання        239

10.2. Модель Солоу  245

10.3. Джерела економічного зростання      253

10.4 Економічні цикли         258

ЧАСТИНА IV. ЗМІШАНА ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 268

11.1. Роль держави в економічному кругообігу    268

11.2. Вплив держави на економічну рівновагу     271

11.3. Стабілізаційна політика          275

11.4. Полеміка навколо стабілізаційної політики 279

Розділ 12. Фіскальна політика         291

12.1. Дискреційна фіскальна політика       291

12.2. Недискреційна (автоматична ) фіскальна політика 297

12.3. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції        301

12.4. Фіскальна політика і державний бюджет     306

Розділ 13. Монетарна політика       321

13.1. Цілі та інструменти монетарної політики     321

13.2. Передатний механізм монетарної політики 326

13.3. Монетарна політика в моделі AD-AS           332

Розділ 14. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці     342

14.1. Товарний ринок і крива IS     342

14.2. Грошовий ринок і крива LM  346

14.3. Фіскальна і монетарна політика в моделі IS-LM     348

14.4. Ефективність фіскальної і монетарної політики на основі моделі IS-LM 353

ЧАСТИНА V. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА

Розділ 15. Зовнішньоекономічна діяльність           366

15.1. Національна економіка з урахуванням решти світу            366

15.2. Платіжний баланс        371

15.3. Валютний курс            381

Розділ 16. Зовнішньоторговельна діяльність і макроекономічна політика у відкритій економіці      393

16.1. Основні теорії міжнародної торгівлі 393

16.2. Торговельна політика, чистий експорт і ВВП         397

16.3. Модель Манделла — Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій економіці       405

Алфавітний покажчик         418

Термінологічний словник    423

Література      440