• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Перебудова економіки потребує відповідних умінь, навичок, знань ринкових форм, методів і принципів реалізації підприємницької діяльності. Спрямованість перетворень на мікрорівні, вивчення їхніх закономірностей в умовах ринкової економіки є предметом курсу «Фінанси підприємств».

Підготовка до роботи в ринкових умовах спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями щодо організації будь-якої діяльності кожного суб’єкта господарювання, а також були обізнані з чинною законодавчою нормативною базою, дозволить їм ефективно виконувати обов’язки економістів, фінансистів, менеджерів.

Реформування вищої освіти передбачає скорочення часу на викладання нормативної дисципліни за навчальним планом бакалавр­ського рівня з економіки та підприємництва «Фінанси підприємств». Одночасно передбачається підвищення ефективності самостійної роботи студентів. Усе це зумовило підготовку навчального посібника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомен­дації».

Цей посібник побудований згідно з типовою навчальною програмою з дисципліни «Фінанси підприємств». Практичні завдання за кожною темою вміщують контрольні запитання, тестові завдання й задачі. Окремі задачі потребують не лише розрахунків, а й відповідних висновків і пояснень.

Практична цінність збірника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» полягає в тому, що наведені в ньому завдання й тести можуть використовуватися як у ході проведення семінарських практичних занять, так і під час самостійної роботи студентів, зокрема в процесі підготовки до іспиту. Крім того, друга частина збірника присвячена методичним вказів­кам і поясненням окремих питань, існуючих проблем, теоретичних положень, включає також методику розв’язування задач.

Тести, задачі, запитання, які містить збірник, складені відповідно до нових законодавчих і нормативних документів, а також національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Збірник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової та виробничої діяльності.

Авторами окремих розділів є: В. З. Потій (керівник авторського колективу), кандидат економічних наук, доцент — вступ, розділ 2, частина друга; Н. Д. Бабяк, кандидат економічних наук, — розділ 8; Є. В. Вакуленко, асистент — розділ 2; Г. Ю. Жолнер­чик, асистент — розділ 6; Я. І. Невмержицький, старший викладач — розділ 4; С. В. Онищенко, кандидат економічних наук, доцент — розділи 3, 10, частина друга; О. А. Островська, кандидат економічних наук, — розділи 9, 11; Н. П. Сиволапенко, асистент — розділ 3; О. Б. Соколова асистент — розділ 7; О. М. Угляренко, асистент — розділ 5; С. В. Ушеренко — кандидат економічних наук, — розділ 1.

Збірник розрахований на студентів економічних вузів і бізнес-шкіл, а також може бути використаний у практичній роботі спеціалістами фінансових, бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій.

Частина

перша

Перебудова економіки потребує відповідних умінь, навичок, знань ринкових форм, методів і принципів реалізації підприємницької діяльності. Спрямованість перетворень на мікрорівні, вивчення їхніх закономірностей в умовах ринкової економіки є предметом курсу «Фінанси підприємств».

Підготовка до роботи в ринкових умовах спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями щодо організації будь-якої діяльності кожного суб’єкта господарювання, а також були обізнані з чинною законодавчою нормативною базою, дозволить їм ефективно виконувати обов’язки економістів, фінансистів, менеджерів.

Реформування вищої освіти передбачає скорочення часу на викладання нормативної дисципліни за навчальним планом бакалавр­ського рівня з економіки та підприємництва «Фінанси підприємств». Одночасно передбачається підвищення ефективності самостійної роботи студентів. Усе це зумовило підготовку навчального посібника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомен­дації».

Цей посібник побудований згідно з типовою навчальною програмою з дисципліни «Фінанси підприємств». Практичні завдання за кожною темою вміщують контрольні запитання, тестові завдання й задачі. Окремі задачі потребують не лише розрахунків, а й відповідних висновків і пояснень.

Практична цінність збірника «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» полягає в тому, що наведені в ньому завдання й тести можуть використовуватися як у ході проведення семінарських практичних занять, так і під час самостійної роботи студентів, зокрема в процесі підготовки до іспиту. Крім того, друга частина збірника присвячена методичним вказів­кам і поясненням окремих питань, існуючих проблем, теоретичних положень, включає також методику розв’язування задач.

Тести, задачі, запитання, які містить збірник, складені відповідно до нових законодавчих і нормативних документів, а також національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Збірник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової та виробничої діяльності.

Авторами окремих розділів є: В. З. Потій (керівник авторського колективу), кандидат економічних наук, доцент — вступ, розділ 2, частина друга; Н. Д. Бабяк, кандидат економічних наук, — розділ 8; Є. В. Вакуленко, асистент — розділ 2; Г. Ю. Жолнер­чик, асистент — розділ 6; Я. І. Невмержицький, старший викладач — розділ 4; С. В. Онищенко, кандидат економічних наук, доцент — розділи 3, 10, частина друга; О. А. Островська, кандидат економічних наук, — розділи 9, 11; Н. П. Сиволапенко, асистент — розділ 3; О. Б. Соколова асистент — розділ 7; О. М. Угляренко, асистент — розділ 5; С. В. Ушеренко — кандидат економічних наук, — розділ 1.

Збірник розрахований на студентів економічних вузів і бізнес-шкіл, а також може бути використаний у практичній роботі спеціалістами фінансових, бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій.

Частина

перша