• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Цей розділ містить контрольні питання, тестові завдання, які спрямовані на перевірку знань теоретичних основ фінансів підприємств. За змістовно-методичною спрямованістю питання й тестові завдання охоплюють визначення категорії фінансів підприємств, з’ясування загальних і специфічних ознак
фінансів на макро- і мікрорівні; класифікації економічних відносин; сутності та принципів організації фінансів на мікро-
рівні.

У процесі розв’язування практичних завдань необхідно засвоїти, що фінанси підприємств — це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення.

Класифікація економічних відносин за ознаками подана на рис. 1.

Фінанси підприємств функціонують у рамках фінансової системи держави і є її основою.

Слід звернути увагу, що фінанси макро- та мікрорівня мають загальні та специфічні ознаки (рис. 2).

Економічна сутність фінансів виявляється через функції, які їм притаманні. Слід звернути увагу на дискусійні моменти у визначенні сутності й функцій фінансів.

Фінанси підприємств сприяють управлінню матеріальними й фінансовими ресурсами та забезпечують їхню збалансованість. Організація фінансів підприємств передбачає використання певних принципів (рис. 3).

Цей розділ містить контрольні питання, тестові завдання, які спрямовані на перевірку знань теоретичних основ фінансів підприємств. За змістовно-методичною спрямованістю питання й тестові завдання охоплюють визначення категорії фінансів підприємств, з’ясування загальних і специфічних ознак
фінансів на макро- і мікрорівні; класифікації економічних відносин; сутності та принципів організації фінансів на мікро-
рівні.

У процесі розв’язування практичних завдань необхідно засвоїти, що фінанси підприємств — це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення.

Класифікація економічних відносин за ознаками подана на рис. 1.

Фінанси підприємств функціонують у рамках фінансової системи держави і є її основою.

Слід звернути увагу, що фінанси макро- та мікрорівня мають загальні та специфічні ознаки (рис. 2).

Економічна сутність фінансів виявляється через функції, які їм притаманні. Слід звернути увагу на дискусійні моменти у визначенні сутності й функцій фінансів.

Фінанси підприємств сприяють управлінню матеріальними й фінансовими ресурсами та забезпечують їхню збалансованість. Організація фінансів підприємств передбачає використання певних принципів (рис. 3).