• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Проектне фінансування — новітній курс, що започатковувався в нашій країні з розвитком ринкових відносин. У розвинутих країнах суб’єктами проектного фінансування виступають інвестиційні банки, органи державного управління, інші фінансово-кредитні установи. У свою чергу, інші інвестори беруть участь у проектному фінансуванні. Об’єктом їх уваги є доходи на вкладені кошти, що формуються від впровадження інвестиційних про-
ектів.

Таким чином, предметом курсу є організація процесу залучення фінансових ресурсів до інвестування проектів з метою одержання доходів.

Проектне фінансування — це складна система договірних відносин, де обумовлюється вкладання коштів на тривалий період.

У підручнику послідовно розглядається організація процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.

Методологічною основою курсу є міжнародне та вітчизняне правове законодавство та нормативні акти, теоретичні рекомендації щодо економічного розвитку України з метою підвищення добробуту народу.

Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інвестиційних та інноваційних проектів дозволив запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів, оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування. Методи проектного фінан­сування розглядаються в контексті взаємодії всіх його учасників, держави, інвесторів, фінансових посередників.

Особлива увага в підручнику приділяється фінансуванню інноваційних проектів та проектів за участю іноземного капіталу.

Книга написана відповідно до нормативної магістерської програми та у світлі Болонських ініціатив щодо організації навчального процесу.

Автори сподіваються, що ця книга стане у пригоді не лише студентам та аспірантам економічних вищих навчальних закладів і факультетів, а й фахівцям фінансово-кредитних установ, усім, хто у своїй діяльності так чи інакше пов’язаний з банківською чи інвестиційною діяльністю.

Співавторами окремих розділів є старший викладач С. В. Онікієн-
ко — 3; доцент, кандидат економічних наук Ю. М. Коваленко — 8; здобувачі В. В. Зубленко та О. О. Артем’юк — 10.

Теоретичні засади проектного фінансування

1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування

1.2. Види проектного фінансування

1.3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування

1.4. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні

Проектне фінансування — новітній курс, що започатковувався в нашій країні з розвитком ринкових відносин. У розвинутих країнах суб’єктами проектного фінансування виступають інвестиційні банки, органи державного управління, інші фінансово-кредитні установи. У свою чергу, інші інвестори беруть участь у проектному фінансуванні. Об’єктом їх уваги є доходи на вкладені кошти, що формуються від впровадження інвестиційних про-
ектів.

Таким чином, предметом курсу є організація процесу залучення фінансових ресурсів до інвестування проектів з метою одержання доходів.

Проектне фінансування — це складна система договірних відносин, де обумовлюється вкладання коштів на тривалий період.

У підручнику послідовно розглядається організація процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.

Методологічною основою курсу є міжнародне та вітчизняне правове законодавство та нормативні акти, теоретичні рекомендації щодо економічного розвитку України з метою підвищення добробуту народу.

Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інвестиційних та інноваційних проектів дозволив запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів, оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування. Методи проектного фінан­сування розглядаються в контексті взаємодії всіх його учасників, держави, інвесторів, фінансових посередників.

Особлива увага в підручнику приділяється фінансуванню інноваційних проектів та проектів за участю іноземного капіталу.

Книга написана відповідно до нормативної магістерської програми та у світлі Болонських ініціатив щодо організації навчального процесу.

Автори сподіваються, що ця книга стане у пригоді не лише студентам та аспірантам економічних вищих навчальних закладів і факультетів, а й фахівцям фінансово-кредитних установ, усім, хто у своїй діяльності так чи інакше пов’язаний з банківською чи інвестиційною діяльністю.

Співавторами окремих розділів є старший викладач С. В. Онікієн-
ко — 3; доцент, кандидат економічних наук Ю. М. Коваленко — 8; здобувачі В. В. Зубленко та О. О. Артем’юк — 10.

Теоретичні засади проектного фінансування

1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування

1.2. Види проектного фінансування

1.3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування

1.4. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні