• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Передмова     7

Вступ  9

Розділ 1. Теоретичні засади проектного фінансування    11

1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування   11

1.2. Види проектного фінансування           15

1.3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування            24

1.4. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні 28

Контрольні запитання          34

Література      35

Розділ 2. Організація проектного фінансування   36

2.1. Зміст та складові системи проектного фінансування            36

2.2. Суб’єкти проектного фінансування    49

2.3. Порядок розроблення інвесторської проектно-кошторисної документації            54

2.4. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами     72

2.5. Правове регулювання договірних відносин
щодо проектного фінансування      80

Контрольні запитання          91

Література      91

Розділ 3. Передінвестиційні дослідження проектів          93

3.1. Зміст та характеристика інвестиційних проектів      93

3.2. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів           106

3.3. Бюджетування інвестиційних проектів          118

3.4. Методи оцінки інвестиційних рішень 124

3.5. Оцінка проектів за обмежених інвестиційних можливостей.          148

Контрольні запитання          154

Література      155

Розділ 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування       157

4.1. Характеристика ризиків проектного фінансування  157

4.2. Оцінка та управління проектними ризиками.            163

4.3. Специфіка управління кредиторами (банками) проектними ризиками      180

4.4. Основні інструменти та методи, які використовують банки в управлінні ризиками проектного фінансування. 184

4.5. Управління банками кредитними ризиками у схемах проектного фінансування 191

Контрольні запитання          209

Література      210

Розділ 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів          212

5.1. Зміст управління проектами     212

5.2. Організаційні структури управління проектами       216

5.3. Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами 235

5.4. Моніторинг упровадження інвестиційних про-
ектів    239

Контрольні запитання          245

Література      246

Розділ 6. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту         247

6.1. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів 247

6.2. Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів на підприємстві          253

6.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів         267

6.4. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів       278

6.5. Визначення потреби у фінансових ресурсах для інвестування        300

Контрольні запитання          318

Література      320

Розділ 7. Методи проектного фінансування          321

7.1. Самофінансування інвестиційних проектів   321

7.2. Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів       339

7.3. Кредитування інвестиційних проектів           345

7.4. Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів         357

7.5. Державне фінансування інвестиційних проектів      395

Контрольні запитання          410

Література      412

Розділ 8. Участь фінансових установ та їх угруповань у проектному фінансуванні    414

8.1. Фінансові установи як учасники проектного фінансування            414

8.2. Роль комерційних банків у проектному фінансуванні          447

8.3. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів           460

8.4. Реалізація інвестиційних проектів промислово-фінансовими угрупованнями     468

8.5. Особливості реалізації концесійних проектів            478

Контрольні запитання          484

Література      485

Розділ 9. Оцінка майна суб’єктів проектного фінансування       487

9.1. Стандарти оцінки бізнесу в Україні    487

9.2. Організація процесу оцінки вартості майна та майнових прав підприємств         493

9.3. Методи оцінки вартості майна підприємств — учасників проектного фінансування      512

9.4. Аналіз фінансового стану підприємства як основа оцінки його бізнесу    535

Контрольні запитання          548

Література      549

Розділ 10. Фінансування інноваційних проектів  551

10.1. Сутність інновацій та інноваційного процесу         551

10.2. Інноваційний проект та його основні складові       559

10.3. Обґрунтування доцільності фінансування інноваційних проектів           574

10.4. Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу       607

10.5. Роль банків у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів  618

10.6. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інноваційну сферу    624

Література      634

Розділ 11. Фінансування проектів за участю іноземного
капіталу          636

11.1. Проекти під егідою міжнародних фінансових організацій 636

11.2. Проекти із залученням іноземних інвестицій          653

11.3. Проекти у вільних економічних та офшорних зонах          664

Контрольні запитання          683

Література      684

Додатки          686

Передмова     7

Вступ  9

Розділ 1. Теоретичні засади проектного фінансування    11

1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування   11

1.2. Види проектного фінансування           15

1.3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування            24

1.4. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні 28

Контрольні запитання          34

Література      35

Розділ 2. Організація проектного фінансування   36

2.1. Зміст та складові системи проектного фінансування            36

2.2. Суб’єкти проектного фінансування    49

2.3. Порядок розроблення інвесторської проектно-кошторисної документації            54

2.4. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами     72

2.5. Правове регулювання договірних відносин
щодо проектного фінансування      80

Контрольні запитання          91

Література      91

Розділ 3. Передінвестиційні дослідження проектів          93

3.1. Зміст та характеристика інвестиційних проектів      93

3.2. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів           106

3.3. Бюджетування інвестиційних проектів          118

3.4. Методи оцінки інвестиційних рішень 124

3.5. Оцінка проектів за обмежених інвестиційних можливостей.          148

Контрольні запитання          154

Література      155

Розділ 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування       157

4.1. Характеристика ризиків проектного фінансування  157

4.2. Оцінка та управління проектними ризиками.            163

4.3. Специфіка управління кредиторами (банками) проектними ризиками      180

4.4. Основні інструменти та методи, які використовують банки в управлінні ризиками проектного фінансування. 184

4.5. Управління банками кредитними ризиками у схемах проектного фінансування 191

Контрольні запитання          209

Література      210

Розділ 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів          212

5.1. Зміст управління проектами     212

5.2. Організаційні структури управління проектами       216

5.3. Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами 235

5.4. Моніторинг упровадження інвестиційних про-
ектів    239

Контрольні запитання          245

Література      246

Розділ 6. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту         247

6.1. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів 247

6.2. Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів на підприємстві          253

6.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів         267

6.4. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів       278

6.5. Визначення потреби у фінансових ресурсах для інвестування        300

Контрольні запитання          318

Література      320

Розділ 7. Методи проектного фінансування          321

7.1. Самофінансування інвестиційних проектів   321

7.2. Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів       339

7.3. Кредитування інвестиційних проектів           345

7.4. Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів         357

7.5. Державне фінансування інвестиційних проектів      395

Контрольні запитання          410

Література      412

Розділ 8. Участь фінансових установ та їх угруповань у проектному фінансуванні    414

8.1. Фінансові установи як учасники проектного фінансування            414

8.2. Роль комерційних банків у проектному фінансуванні          447

8.3. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів           460

8.4. Реалізація інвестиційних проектів промислово-фінансовими угрупованнями     468

8.5. Особливості реалізації концесійних проектів            478

Контрольні запитання          484

Література      485

Розділ 9. Оцінка майна суб’єктів проектного фінансування       487

9.1. Стандарти оцінки бізнесу в Україні    487

9.2. Організація процесу оцінки вартості майна та майнових прав підприємств         493

9.3. Методи оцінки вартості майна підприємств — учасників проектного фінансування      512

9.4. Аналіз фінансового стану підприємства як основа оцінки його бізнесу    535

Контрольні запитання          548

Література      549

Розділ 10. Фінансування інноваційних проектів  551

10.1. Сутність інновацій та інноваційного процесу         551

10.2. Інноваційний проект та його основні складові       559

10.3. Обґрунтування доцільності фінансування інноваційних проектів           574

10.4. Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу       607

10.5. Роль банків у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів  618

10.6. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інноваційну сферу    624

Література      634

Розділ 11. Фінансування проектів за участю іноземного
капіталу          636

11.1. Проекти під егідою міжнародних фінансових організацій 636

11.2. Проекти із залученням іноземних інвестицій          653

11.3. Проекти у вільних економічних та офшорних зонах          664

Контрольні запитання          683

Література      684

Додатки          686